CopyPastehas never been so tasty!

Výzva

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
472 views

Vážená paní šéfredaktorko, vážený pane šéfredaktore, vedoucí zpravodajského oddělení.

               Touto výzvou bych chtěl apelovat na Vás, jako vedoucího deníku či televizního, popřípadě rozhlasového vysílání, abyste jako "hlídací pes demokracie" zvážil/a a zamyslel/a se nad níže popsaným.

               Odborové svazy chtějí v pondělí 13. 6. 2011 využít svého ústavou zaručeného práva na stávku. Toto jednání je zcela se zájmy společnosti, nikdo by neměl být omezen ve svých zákonem daných právech. Problém však nastává v tom, že představitelé zcela jasně deklarovali, že jejich stávka bude mít i jiný charakter.  Hodlají blokovat veřejné komunikace a veřejně přístupné prostory. Tímto jednáním budou jednoznačně konat nad rámec ústavně garantovaných práv a svobod a naopak budou omezovat svobodu ostatních nezainteresovaných občanů.

               Zřejmě zde jde o dvě různé akce, stávku jako zcela legitimní protest - nepracování, popřípadě demonstrování a druhou akci - blokování, kterou jim jde především o získání plné pozornosti sdělovacích prostředků pomocí ztížení života ostatních lidí. V zájmu společnosti a demokracie je, jak se jistě shodneme, tvrzení, že takové jednání je nelegitimní. Proto Vás prosím, abyste jako formu protestu a neschvalování, snad se dá říci i proti vašemu nezneužíváni, odmítli sdělovat informace z této druhé akce a zůstali pouze u informování veřejnosti o stávce. Tímto způsobem pak dáte jasně odborům najevo, že není možné vaši pozornost, a analogicky pozornost vlády a občanů vynucovat poškozováním vztahů ve společnosti.  

               Apeluji tedy tímto na Vaše uvážení a případné rozhodnutí v zájmu zachování stability ve společnosti a předcházení takovýmto nátlakovým akcím ať už od jakéhokoliv subjektu.

Kdo jiný než vy, kdy jindy než teď...

Děkuji

Mikael Karvajalka

 

Add A Comment: