CopyPastehas never been so tasty!

من زن هستم

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
257 views


من زن هستم

می گویند

مرا آفریدند

از استخوان دنده چپ مردی

به نام آدم

حوایم نامیدند

یعنی زندگی

تا در كنار آدم

یعنی انسان

همراه و هم صدا

باشم

می گویند

میوه سیب را من خوردم

شاید هم گندم را

و مرا به نزول انسان از بهشت

محكوم می نمایند بعد از خوردن گندم

و یا شاید سیب

چشمان شان باز گردید

مرا دیدند

مرا در برگ ها پیچیدند

مرا پیچیدند در برگ ها

تا شاید

راه نجاتی را از معصیتم

پیدا كنند

نسل انسان زاده منست

من

حوا

فریب خوردۀ شیطان

و می گویند

كه درد و زجر انسان هم

زاده منست

زاده حوا

كه آنان را از عرش عالی به دهر خاكی فرو افكند

شاید گناه من باشد

شاید هم از فرشته ای از نسل آتش

كه صداقت و سادگی مرا

به بازی گرفت و فریبم داد

مثل همه كه فریبم می دهند

اقرار می كنم

دلی پاك

معصومیتی از تبار فرشتگان

و باوری ساده تر و صاف تر از آب های شفاف جوشنده یك چشمه دارم

با گذشت قرن ها

باز هم آمدم

ابراهیم زادۀ من بود

و اسماعیل پروردۀ من

گاهی در وجود زنی از تبار فرعونیان كه موسی را در دامنش پرورید

گاهی مریم عمران، مادر بكر پیامبری كه مسیح اش نامیدند

و گاه خدیجه، در ركاب مردی كه محمد اش خواندند

فاطمه من بودم

زلیخای عزیز مصر و دلباخته یوسف هم

من بودم

زن لوط و زن ابولهب و زن نوح

ملكه سبا

من بودم و

فاطمه زهرا هم من

گاه بهشت را زیر پایم نهادند و

گاه ناقص العقل و نیمی از مرد خطابم نمودند

گاه سنگبارانم نمودند و

گاه به نامم سوگند یاد كرده و در كنار تندیس مقدسم

اشك ریختند

گاه زندانیم كردند و

گاه با آزادی حضورم جنگیدند و

گاه قربانی غرورم نمودند و

گاه بازیچه خواهشهایم كردند

اما حقیقت بودنم را

و نقش عمیق كنده كاری شده هستی ام را

بر برگ برگ روزگار

هرگز

منكر نخواهند شد

من

مادر نسل انسان ام

من

حوایم، زلیخایم، فاطمه ام، خدیجه ام

مریمم

من

درست همانند رنگین كمان

رنگ هایی دارم روشن و تیره

و حوا مثل توست ای آدم

اختلاطی از خوب و بد

و خلقتی از خلاقی كه مرا

درست همزمان با تو آفرید

بیاموز

كه من 

نه از پهلوی چپ ات

بلكه 

استوار، رسا و همطراز

با تو

زاده شدم

بیاموز كه من

مادر این دهرم و تو

مثل دیگران

زاده من

Add A Comment: