CopyPastehas never been so tasty!

شعر اسلامی : یکسو زیارت خوانی و یکسو دو صد نفرین و لعن

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
160 views

دجال محبوب توام، قاتل ایمان توام
مست و پریشان توأم، مداح و آخوند است این


همکار شیطان است این، با مجلسی یار است این
نشر خرافات است این، مداح و آخوند است این

چون شاه عباس است این، قلاده ناس است این
شیطان خناس است این، مداح و آخوند است این

یکسو زیارت خوانی و یکسو دو صد نفرین و لعن
این هفته وحدت بود ، مداح و آخوند است این

سود و زیان کردست او؟
دین را دکان کردست این، مداح و آخوند است این

اندیشهایش تیره است، او عاشق رنگ سیاه
مکروه عالم باشد این، مداح و آخوند است این

این خود زنی ها چیست این؟ در کله عقلی نیست این
عین حماقت باشد این، مداح و آخوند است این


هر روز این قصه ست این، درب است و پهلوی است این
لعن است و نفرین است این، مداح و آخوند است این

سجده کن و چیزی مگو، چون رسم تقلید است این
مرجع تقلید است این، مداح و آخوند است این

لعن است و نفرین است این، جعل است و تزویر است این
با آیه‌ها ضد است این، بی شک مفاتیح است این

نائب بر حق است این!، زور است و اجبار است این
کرسی دنیای است این، مداح و آخوند است این

با اهل سنت نیست این، با چین و کوبای است این
دین و سیاست است این ، مداح و آخوند است این

در فکر گنبدهاست این، پر از زیارتهاست این
عین خرافات است این، مداح و آخوند است این

قبر است و گنبد این مگر، یا بدعت و شرکیست این
آن مجلسی‌ها باشد این، مداح و آخوند است این

جهل است و تک بُعدی فقط، کله ز مُخ خالیست این
آن ابن ملجم باشد این، شیعه خارجی ست این

برگرفته از کتاب محفل شیعه.(علی حسین امیری)

Add A Comment: