CopyPastehas never been so tasty!

uPPGIFT 1

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
140 views

Uppgift 1, Analys av en reklamannons Välj ut en reklamannons från en dagstidning, kvällstidning, facktidning, magasin. Du ska göra en analys av budskapet, målgruppen och det underliggande syftet med annonsen. Vilken sorts reklam är det? Vad vill den uppmana oss att göra? Gör egna reflektioner, analyser och försök att dra slutsatser. Fundera kring: Vem är avsändaren? Hur framgår detta? Vem är mottagaren? Vilket huvudsyfte har annonsen? Är det lätt att uppfatta? Använder sändaren en slogan? Hur jobbar sändaren med bilder? Finns det några fördelar med att använda just den bilden? Hur är förhållandet mellan bild och text? På vilket sätt? Finns det människor på bilden? Vilka känslor, värderingar och attityder förmedlar de? I vilka sammanhang finns bilder som denna? Var skulle denna bild vara omöjlig? Vilka medel används för att skapa mening eller effekt? Hur används t.ex. symboler, färger, skärpa, perspektiv, layout? Är reklamen kontroversiell? (hett ämne, omdebatterad) Sammanfattande värdering: Är annonsens innehåll, utformning och presentation sådan att den Väcker intresse för budskapet? Får läsaren att förstå budskapet? Får läsaren att godta budskapet? Får läsaren att reagera rätt på budskapet? Om inte, hur skulle man ha kunnat göra det bättre? Omfång: max 1 sida och skicka med bilden om möjligt

Add A Comment: