CopyPastehas never been so tasty!

امدن رقبای جدید و بی توجهی مدیران دنباله

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
323 views

از ابتدای فعالیت در دنباله تلاش می کنیم که سایت حرفه ای تر شود و فاصله خود را حداقل از لحاظ تعداد کاربر و ارای لینک ها با بالاترین کم کنیم اما مدیران سایت هیچ تلاشی حداقل برای بالا بردن سرعت سایت نمی کنند و این در حالی است که سایت های مشابه دنباله و بالاترین در حال افزایش است.سایت سبزلینک جدید ترین سایتی است که به این فهرست اضافه شده است.امیدوارم که مدیران دنباله برای بهبود سرعت سایت تلاش کنند تا رقبا از ما پیشی نگیرند و همچنین هر کاربر برای ورود به سایت و یا ارسال لینک مدت ها انتظار نکشد

Add A Comment: