CopyPastehas never been so tasty!

İki ülkenin eğitim sistemleri arasında bulunan, kültür etkil

by sami1234

  • 0
  • 0
  • 0
64 views

Türkiye’de eğitim almış birçok öğrenci yüksek eğitimine İngiltere’de devam etmek istemektedir. İki ülkenin eğitim sistemleri arasında bulunan, kültür etkileri - yapı farklılıkları olduğu ve oldukça değişik süreçlerden geçtiği açıktır. Geleneksel yapısını sürdürmek isteyen İngilizler, seçkin bir sınıf yetiştirmeye devam etmektedir. İngiliz Eğitim Sistemi, Türk Eğitim Sistemine kıyas götürmeyecek şekilde esnek, daha bireysel bir eğitim hizmeti vermektedir. Eğitim sisteminin yönetilme şekli, Türk eğitim sisteminin zıddı olarak yerel odaklıdır. İngiltere’de Eğitim ve Bilim Bakanlığı vardır fakat, görev tanımı Türk Millî Eğitim Bakanlığı kadar kapsamlı değildir.

İngiltere eğitim sistemi ile Türkiye’deki eğitim sistemi arasında bazı farklılıklar ve benzerlikler gözlenmektedir. Zorunlu eğitim süresi İngiltere’de 11 yıl ilken Türkiye’de 8 yıl. Türkiye’de üniversite eğitimine 12 eğitim yılı sonunda başlanıyorken, İngiltere’ de üniversite öncesi eğitim 13 yıldır. Arada oluşan bir yıllık farkı öğrenci genellikle foundation okuyarak kapatmak durumunda kalmaktadır. Bilgi ve işlem teknolojilerinde de ülkemizden ileri olan İngiltere tüm eğitim bölümleri için internet yoluyla ulaşılabilecek daha fazla kaynağa sahiptir.

İngiltere’ de okul öncesi eğitim zorunlu eğitim kapsamında değildir. Okul öncesi eğitim için 3 aylıktan 5 yaşına kadar yararlanılabilir.

İngiltere’de zorunlu eğitim 5-16 yaş aralığında olan öğrencileri kapsamaktadır. 5-11 yaşları arasında ilkokul eğitimi alınırken 11-16 yaş aralığında ise ortaokul eğitimi alınmaktadır. Orta öğretim devlet tarafından finanse edilir.

İngiltere’de her okulun kendi içinde bir kabul kurulu ve kendine özgü bir politikası vardır. Öğrenci istenilen koşullara uyduğu sürece istedikleri okulu seçme şansına sahiptirler.

İngiltere’de ilköğretim çağındaki 5-7 yaş arası öğrencilerin sınıf mevcudunun 30 kişiyi geçmemesi gerekmektedir fakat diğer yaş gurupları için kanunla belirlenmiş bir üst sınır bulunmamaktadır. İlk yıllarda karışık olarak eğitim alan öğrenciler ileriki yıllarda yeteneklerine ve seviyelerine göre gruplara ayrılırlar. İngiltere’de ilköğretim çağındaki öğrencilere 5 farklı dönemde değerlendirme yapılır ilk değerlendirme zorunlu eğitime başladığında sonraki değerlendirmeler ise eğitim dönemini kapsayan yıllar içinde 4 kez tekrarlanır. Zorunlu eğitim sonunda öğrenciler Ortaöğretim Genel Eğitim Sertifikası (General Certificate of Secondary Education) sınavına girerler. Bu sınav temel bilgileri ölçmenin yanı sıra öğrencinin ileride eğitim görebileceği muhtemel mesleki yeterlilikleri de ölçmektedir.

Zorunlu eğitim sonrası 16-18 yaş aralığında bulunan öğrenciler çoklu eğitim seçenekleri arasından yetenek ve seviyesine uygun olan öğrenimine devam eder. İngiltere’de bu dönem öğrencileri için eğitim türleri Ortaokul, İleri Eğitim, Altıncı Sınıf Eğitim, İleri Eğitim Kolejleri, Üçüncü Kademe Kolejlerdir. İngiltere’de ortaokullarda ve Altıncı Sınıf Kolejleri’nde genel eğitim verilmekteyken İleri Eğitim Kolejlerinde meslekî eğitim sunulmaktadır. Üçüncü Kademe Kolejleri ise meslekî ve genel eğitimin bir arada olduğu kurumlar olarak hizmet verir.

İngiltere’de bazı okullar ve kolejler Orta Öğretim Genel Eğitim Sertifikası sonuçlarını dikkate alarak bazı bireysel yeterlilik şartları aranmaktadır. Öğrenciler kendi seçtikleri alanlarda başvuruda bulunabilirler. Bu dönemde eğitim 19 yaş altındaki gençler için ücretsizdir. Zorunlu eğitim sonrası öğitim gören gençler için İngiltere eğitim sisteminde zorunlu dersler bulunmaz. Öğrenciler, kendi istekleri ve okulların veya ileri eğitim kurumlarının aradıkları niteliklere göre çalışacakları alanları ve dersleri kendileri seçerler.

İngiltere’de zorunlu eğitim-öğretim sonrasında öğrencilerin kendi niteliklerine göre düzenlemeler yapılmaktadır. Bunların en yaygın olanları: General Certificate of Education Advanced Level (GCE A-Level) (İleri Seviyede Genel Eğitim Sertifikası); General National Vocational Qualifications (GNVQs) (Genel Ulusal Meslekî Nitelikler); National Vocational Qualifications (NVQs) (Ulusal Meslekî Nitelikler).

Yapılan değerlendirmelerde, öğrenci adaylarının özel meslekler için bazı zorunlu yeteneklerini göstermesi gerekmektedir. Değerlendirmeler kişilerin niteliklerine göre yazılı-sözlü ve uygulama sınavlarına göre veya sürekli değerlendirmelere göre yapılmaktadır.

İngiltere’de yüksek öğretim kurumları özerk bir yapıya sahiptir ve her bir bölüm kendine özgü giriş ve kabul politikaları uygulamaktadır. Yüksek öğretim okullarına girişte bazı özel şartlar gerekebilmektedir. İngiltere’de merkezî bir sınav yapılmamasına rağmen üniversiteler gerekli gördükleri takdirde kendi sınavlarını yapabilmektedirler. Öğrenciler yüksek eğitim kurumlarına kabul edilmek için “İleri Seviyede Genel Eğitim Sertifikası” (GCE A-Level), “Genel Orta Öğretim Sertifikası” (GCSE), “Meslekî Eğitim Sertifikası” (GNVQ) veya bu sertifikalar değerinde niteliklere sahip olduklarını kanıtlamak durumundadırlar.

Yurtdışı eğitim almak isteyen öğrenciler için artık ilk ziyaret noktası yurtdışı eğitim fuarı http://www.afegitim.com/

Add A Comment: