CopyPastehas never been so tasty!

Fears

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
167 views

من هیچ ترسی از کاری که انجام میدهم ندارم تنها ترس من از کاریست که آنها می خواهند انجام می دهند.ما می آئیم تا از آرزوها ، امیدها و رویاهایمان بگوئیم، تا ملتی شویم ازاندیشه هایی مستقل که قابلیت بیان و ابراز خواهند داشت بدون آنکه سانسور وسرکوبی در کار باشد. ما برای بیان خواسته هایمان جمع خواهیم شد نه برای خشونت،ما میخواهیم نشان دهیم که آرزوهای زیادی داریم . صداهای ما تا کنون شنیده نشده است ما در کشور مقدسی زندگی می کنیم، ما از امیدهایمان می گوئیم با کلماتی که می توانند به طریقی احساسمان را آزاد و رها کنند.
اما امروز روز تازه ای است، ما گرد هم آمده ایم و به طور پیوسته به جمعیتمان افزوده خواهد شدتا نشان دهیم ما متحد هستیم برای انتخاب یک زندگی بر اساس عدالت و آزادی نه یک برده و غلام رژیمی که اندیشه های ما را و کلمات ما را توقیف و سرکوب میکند.هر حرکتی که ما انجام دهیم دنیا شاهد آن خواهد بود.
از امروز ،ایران دیگر، ایران سابق نخواهد بود، ایران ستاره ای خواهد بود در بین ملت های دیگر که طعم آزادی را چشیده است.آزادگی حقی ست که قدر آن دانسته نشده است اما باید گرامی داشته شود.آزادی منشا زندگی ست برای بیان و برای برآوردن آرزوها و رویاهایمان.اتفاقات می آیند و میروند.همیشه معترضان ، صدای جمعیتی هستند که خواهان تغییر و تحول هستند. هم اکنون من هیچ ترسی ندارم، من برای بیان احساس و نگاهم آزادم، این احساس مانند یک باران پرطراوت و تازه ست که هیچکس نمی تواند آنرا از من بگیرد.
تغییر و تحولات اتفاق خواهند افتاد، ما هرگز به عقب برنخواهیم گشت، ما آینده را پیش رو داریم،ما کنار نخواهیم نشست،ما عروسک خیمه شب بازی ساخته دست شما نیستیم تا آرزوهای شما را برآورده کنیم. ما صدا و آرزوهای خودمان را داریم که شنیده خواهند شد و در سراسر جهان عدالت منعکس خواهد شد.

Add A Comment: