CopyPastehas never been so tasty!

سه ماه حبس تعزیری برای حسن ارک و ابراهیم دشتی از

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
156 views
شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز دو تن از فعالین سیاسی  این شهر به اسامی حسن ارک و ابراهیم دشتی را به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم کرد.
 این افراد ٣۰ شهريور  ٨٨ بازداشت و پس از تحمل ۳۹ روز  بازداشت موقت در اداره اطلاعات و زندان تبریز به قید وثیقه های ۲۰ و ۳۰ میلیونی  از زندان تبریز آزاد شده بودند

http://copytaste.com/u177

Add A Comment: