CopyPastehas never been so tasty!

مگه این ساندیس چی داره که از ناموس خود میگذرند

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
217 views

با اینکه 22 بهمن سال 1389 با شکست بزرگی روبه رو شد

http://www.img4up.com/up2/21726647723343573569.jpg


ولی همین تعداد اندکی که برای تظاهرات آمدن

 

چطور می تونند به خاطر ساندیس از ناموس خود بگذرن آنها می بینند روزانه دخترای ایرانی به دوبی می روند

همین الان در خارج به ایران می گن جنده خونه خاورمیانه

نمی دونم همون تعداد برای چی اومدن باید نا اگاهی ان ها را ملاک بگیریم

 

ولی بی نهایت به آزادی نزدیک شدیم

این حکومت از تار عنکبوت سست تر است.Add A Comment: