CopyPastehas never been so tasty!

چه کار کنیم از کشورها منطقه عقب نیوفتیم

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
215 views

با درود بر ملت بزرگ ایران حرف هایی دارن تا اخرش بخونید

*

چرا جنبش مردمی مصر از ما جلو زد و حالا داره به آزادی و دولت مردمی خودش می رسه؟

آرزوی هر ایرانی  از اسلام تا حالا این بوده مستقل بشه و حکومت ایرانی داشته باشه

در جنبش مردمی ایران قشر متوسط مردم و دانشگاهیان حضور داشتند که با کم لطفی قشر کارگرهای عزیزمون و مردم محروم مواجه شدیم

در صورتی که این جنبش بیشترین هدفش محرومیت زدایی بوده

در جنبش ایرانی روزها به خیابان ها می ریختیم و شبها به خانه ها می رفتیم ایم باعث می شد که صبح که به مسیر های خودمون برگردیم

جای ما را نیروهای مزدور و خودپسند بگیرد*****

به قول یکی از استاد های دانشگاه

شب ها که بعضی ها می رفتید خانه تا دوش بگیرید و فوکول بچسبانید نیروهای مزدور جای شما را می گرفتند

 

******** در صورتی که اگر در خیابان مستقر می شدید مثل مصری ها بسیار موفق تر و در موضع قدرت بودید هیچ گاه کف  خیابان را ترک نکنید

 

در مورد ترس از مرگ

زنده باشیم و زجر کش شدن خود را ببینیم یا به یک باره جان دهیم و در ارامش و صفا و لذت به سر ببریم

زنده باشیم و خودمون رو ببینیم چه زجری برای رسیدن به اهداف خود می رسیم

یا دختران ایرانی را ببینیم که در کجا و چطوری فروخته می شوند

مگر این دنیا چی داره که ما بشینیم تا ببینیم چطور می شود؟؟؟؟

مرگ خیلی خوبه و راحت این قدر سینه سپر می کنیم در مقابل اهدافمون تا بمیریم

با مرگ هیچ چیزی رو از دست نمی دیم اون دنیا لذات بیشتره

ما با هدف فقر زدایی و طرفداری از مظلومان قیام می کنیم خدا اون دنیا جبران کار ما را میکنه

این قدر مردم مظلوم و ظلم شده به حقشون می بینم که هر بار ارزوی مرگ می کنم

وقتی کسی رو می بینی که بهش ظلم میشه و خدا رو شکر می کنی که خوب شد من نیستم باید بدونی خیلی احمقی

چون دیر یا زود سراغ تو و بچه ات میان اون وقت به خودت نفرین می کنی هر روز

 

**ای ملت ایران به زودی با کمک هم و در نظر داشتن این موارد بالا به آزادی می رسیم فقط بدانید تا اخرین لحظه در صحنه بمونید تا بر ما مسلم بشه همونی هست که میخواهیم

الان موقش هست که به ارزوها و پیشرفت برسیم

 

به خدا لیاقت ما این نیست

مرگ خیلی خوبه بهترین چیزی هست در راه اهداف بلندمون

تا اخر بمونیم

  

 


Add A Comment: