CopyPastehas never been so tasty!

سارا

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
225 views
وبلاگ اشعارت سارا مدتی است به روز نشده و من دلم برای شعرهایت تنگ شده
نگاه که می کنی مرا
همه ی قصه ها تو میشوند.
چشم هایت را ببند،
سه قصه ی دیگر از این کتاب مانده است.

Add A Comment: