CopyPastehas never been so tasty!

احمدی نژاد پینوکیو، سردار امام زمان!

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
444 views

در سی دی "ظهور بسیار نزدیک" است که اخیرا در سطح وسیعی در کشور توزیع شده است، با صغرا کبری های ضعیف و بی مایه، احمدی نژاد به عنوان "شعیب ابن صالح" از سرداران سید خراسانی و حضرت حجت (ارواحنا فداه) در نبردهای آخر الزمانی معرفی شده است! من از سازندگان و  ببیندگان این فیلم فقط یک سووال ساده دارم: در حالیکه در اسلام هر منصب ساده ای حتی امام جماعت مسجد یک محله، منوط به شرط تقوی و عدالت است، چگونه کسی که دروغگویی او بر عالم و آدم مسجل شده و لذا بنا بر مسلمات دینی، از شرط عدالت ساقط است می تواند یکی از 313 سردار روشنایی در نبرد نهایی خیر و شر و فرمانده نیروهای روشنایی در جنگ با تاریکی باشد؟!

 

درود خدا بر هر که ره حق پوید، سلام خدا بر سربازان روشنایی

Add A Comment: