CopyPastehas never been so tasty!

به خبر های احمدی نژاد و متفرقه توجه نکنید

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
160 views
می خوان توجه مردم رو به سمت خودشون بیارن و ما رو از مسیر حرکت برای رسیدن به دموکراسی و سکولاریسم عقب بندازن . از امروز باید توان خودمون رو برای حمله گسترده آگاه سازی شروع کنیم و تا رسیدن به ازادی لحظه ای توقف نکنیم .

Add A Comment: