CopyPastehas never been so tasty!

افزایش لینکهای ضد دینی علامت خوبی نیست

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
181 views

می خواستم این رو به دوستان دنباله تذکر بدهم(نصیحتی مشفقانه و برادرانه) که متاسفانه لینکهای ضد دینی افزایش یافته و رای زیادی هم می آورد . حالا با مکانیسم چند اکانت رای دادن یا هر چیز دیگر کار ندارم. اما این را به عنوان برادر کوچکتر یاداوری می کنم که اکثریت مردم ما مسلمان و دیندار و دارای اعتقادات مذهبی هستند و صد البته در این اعتقادات ممکن است تحریفاتی در طول تاریخ صورت گرفته باشد که اجتناب ناپذیر است . اما در کلیت و اصول هیچ تردیدی نیست. در جنبش های یکصد سال اخیر هرگاه از مردم و اعتقادات بخقشان فاصله گرفتیم به ناچار راه زوال و شکست را پیمودیم. نگاهی بیاندازید به سرنوشت انقلاب مشروطه و سای حرکتهای تاریخ معاصر که با شعارهای به ظاهر روشنفکرانه و مردمی بذر اختلاف را درمیان رهبران اصلاحی و جنبش ها افشاندند و نه تنها سودی به ملت و مطالبات  مردمی نرساندند بلکه استبداد دیرپایی را تا به امروز بر فرهنگ و زندگی مردم تحمیل کردند. علت اینکه جنبش در ماه های اخیر دچار ریزش در اعتراضات  خیابانی شده (تاکید می کنم در صحنه خیابن) مطرح شدن مسایل اختلافی در عرصه های فعالیت در این زمینه مانند سایتهای اجتماعی بوده است. بنابراین درک نکردن واقعیت جامعه و رد یک طرفه اعتقادات مردم و حتی توهین به آنها که مجموعا مبنای علمی ندارد و از دلهایی مریض که در پی عقده فشانی و به زعم خودشان انتقام گیری از جنبش هستند نشات گرفته است نه تنها کمکی نخواهد کرد بلکه استبداد را دیرپا تر خواهد کرد. واقعیت این است که اسلام بخش اصلی فرهنگ مردم و عوض نا شدنی است و با این طوفانها و حرکات در میان مردم ضعیف نخواهد گشت.از این رو به خاطر چهار کار نادرست حکومت قیصریه را به اتش نکشانید. البته معتقدم اقلیت عقده پرور و کینه دار از گذشته فعال هستند و اکثریت با این موجهای ضد مذهب که هرازچندگاهی از فرصتهای جامعه استفاده می کند و سر بر می آورد و دوباره بادش می خوابد مخالف هستند. بنابراین از دوستان می خواهم پیچیده تر به قضیه نگاه کنند و فریب مشایل ظاهری و دعواهای کنونی را نخورند و گمان نکنند که با  چند کار نابجا اصل ازبین خواهد رفت. من اگرچه موافق جدیی عرصه دین از حکومت داری حداقل تا زمانی معلوم هستم اما گوشزد می کنم بازی با اعتقادات راه به جایی نمی رساند و حرکتی کور بوده و خواهد بود. کشور ترکیه کسلمان تا جایی در این وادی رفت که در پی محو دین از جامعه بود اما به هدف خود نرسید. ایران که جای خود دارد . اصلا مردم به رهبری یک روحانی انقلاب کردند و امروز رهبران مورد قبول مردم نه امثال بنی صدر و ... بلکه اشخاص روحانی و موجه هستند در اخر عبرت گرفتن از تاریخ شرط موفقیت ماست در غیر این صورت هر زمان زیر یوغ یک مستبد با لباسی متفاوت خواهیم بود..

Add A Comment: