CopyPastehas never been so tasty!

مرگ بخشی از دریاچه ارومیه امروز اعلام شد

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
133 views
حسن عباس نژاد، مدیر کل حفاظت محیط زیست  آذربایجان غربی در گفت و گو با مهر گفت:" میزان شوری آب دریاچه ارومیه به  340 گرم در لیتر رسیده و 250 هزار هکتار از سطح دریاچه ارومیه را به شوره  زار تبدیل کرده است است." وی اضافه کرد:" سطح آب پارک دریاچه ارومیه با  وسعت 570 هزار هکتار در حال حاضر 2.5 متر پایین تر از سطح اکولوژیکی آن در  شرایط عادی است."

http://copytaste.com/u174

Add A Comment: