CopyPastehas never been so tasty!

mahi

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
281 views

رود روان دنباله و ماهی‌های جدید

من هم یکی از آبزیان کوچک این رود روانم و خوشحالم که می‌بینم هر روز گروهی ماهی جدید و رنگ‎به‌رنگ، آرام و پیوسته از دریاهای دور می‌گذرند، به این رود روان می‌آیند و آب اینجا را شاداب‌تر می‌کنند. ماهی‌های جدید، خوش آمدید به دنباله! امیدوارم دیگر بمانید و بستر این رود را جای مناسبی بیابید برای بازی و تخم‌ریزی و اندیشه‌ورزی در راه برپایی آزادی در آن دریای بزرگ؛ دریایی که همۀ رودهای روان و سرگردان در آرزوی پیوستن به آن راه می‌روند – دریای بزرگ ایران.

Add A Comment: