CopyPastehas never been so tasty!

دوستی با مردم نادان

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
88 views

گاهی احساس میکنم که سطح آگاهی اجتماعی مردم اونقدر بالا رفته که دیگه نیازی نیست چیزی در مورد مسائل ابتدائی صحبت کرد اما با رفتار بعضی از مردم احساس میکنم که باید به مردم یاد آوری کرد که هیچ انسانی بدون سند و مدرک هیچ وقت کسی و یا تفکری را محکوم نمی کند و هیچ گاه به کسی تهمت نمی زند.

مدتی است تعدادی سوء استفاده گر و فرصت جو در سایتهای اشتراک گزاری لینک مانند: (بالاترین و دنباله) به دنبال خام کردن دیگران به نشر اطلاعات نادرست از اسلام  مشغول هستند و برای اثبات حرف های خودشان اقدام به تغییر و دستکاری این اطلاعات نموده اند.

 

دوستی با مردم نادان سفالين كوزه ايست***بشكند يا نشكند بايد به دور انداختن

 

کلام اخر: از بی خردان و فیربکاران فاصله بگیرید

 

نویسنده:  

1Arischen

Add A Comment: