CopyPastehas never been so tasty!

برادران و خواهران بسیجی‌ مجازی، به دنباله خوش اومدین!

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
629 views

 

 

 

برادران و خواهران بسیجی‌ مجازی، به دنباله خوش اومدین!

برادران و خواهران بسیجی‌ مجازی، با اینکه با رهبر شما اصولاً و عمیقا مخالفم، با اینکه از جنایات و شیادی‌های این فرد و همدستان و زیر دستانش هر روز مانند میلیون‌ها هموطن زجر کشیده خودم به خشم میام، با اینکه هنوز واسعم غیر قابل باوره که کاربرانی مثل شما وارد اینترنت بشن، خبر ها، فیلم‌ها و اسناد ظلم‌ها و جنایات حکومت ولی‌ فقیه شما رو مثل همه ما کاربران اینترنتی به چشم ببینن، اما باز هم وجدانشون بیدار نشه و از حکومت سر تا پا دروغ و ظلم و جنایت سید علی‌ خامنه‌ای دفاع کنن، باید بگم: بودن شما در دنباله خیلی‌ بهتر از نبودنتون هست، چرا که با تبلیغ دروغ‌ها و ادعا‌های کذب حکومت باعث یک پارچگی و اتحاد همه هموطنان آزادی خواه، با هر دین و عقیده‌ای میشین. با این توضیح باید بگم: به دنباله خوش اومدین و امیدوارم حالا حالاها مهمون ما باشین.       

 

Add A Comment: