CopyPastehas never been so tasty!

هموطن فارس نژادپرست نباش

by anonymous

  • 5
  • 1
  • 0
259 views

هموطن فارس نژادپرست نباش که ایران تشکیل شده از نژادها و گویشهای مختلف

http://img233.imageshack.us/img233/5111/682.png

http://img233.imageshack.us/img233/725/391q.png

متاسفانه بیشتر هموطنان فارس به "ترکان ایران" توهین نژادی میکنن و اسمش رو میذارن: دفاع از منافع ملی! و پاسداری از تمامیت ارضی ایران! و یا مبارزه با تجزیه طلبان!

در همین دنباله کاربری بود که ترکان رو نجاست میدونست! و آرزو داشت مانند نازی های آلمان, در ایران پاکسازی نژادی انجام بشه.

این ظلم تنها در حق یک قوم نیست به اعراب هم به اسم مبارزه با تجزیه طلبان توهین نژادی و فرهنگی میکنن.

اگر از نظر شما ترکان نجاست هستند!! و اعراب سوسمارخور و بلوچها هم تروریست و قاچاقچی, خب اگر روزی اینها از ایران دلسرد شدن و خواستن مستقل بشن نباید تعجب کنید چون شما در حق هموطنان غیرفارستون بد کردین بد مینویسین بد فکر میکنید و در کل مثل اون کاربر, غیرفارسها رو انسان حسابشون نمیکنید!

هدف از نوشتن این مطلب این بود که به وضعيت و جو حاکم بر دنباله اعتراض کنم و بگم که اگه ایران ای متحد و یکپارچه میخواین باید به همه ایرانیان با هر زبان و نژادی احترام بزارید و فریب اشخاصی که هویت جعلی دارن و نقاب میهن پرستی به چهره زدند را نخورید - مگه میشه یک پان ایرانیست(میهن پرست) به "ترکان و یا اعراب ایران" توهین کنه؟!!! نه هرگز, پان ایرنیستها حرفی نمیزنند که باعث تحریک غیرفارسها بشه و برعکس همیشه تلاش میکنن غیرفارس ها به حق خودشون برسن تا به سمت کشورهای بیگانه کشیده نشن. هر کاربری که حرف از نژاد برتر میزنه و یا غیرفارسها رو تحقیر میکنه دشمن ایران هست و میخواد اقوام ایرانی رو به جون هم بندازه.

 

http://img233.imageshack.us/img233/5111/682.png

http://img233.imageshack.us/img233/725/391q.png

Add A Comment: