CopyPastehas never been so tasty!

آقای مسعود رجوی، رضا پهلوی هم پیام داد اما از تو بی وجود ...

by anonymous

  • 2
  • 0
  • 0
305 views

تف بر شرافت نداشته شما رهبران و سرکردگان گروهک خاین و تروریست و وطن فروش مجاهدین خلق که 30 سال برای هوس قدرت طلبی خود نیروهای جوان کشور را به هرز برده، هواداران خود و بسیاری از سربازان میهن را بیهود به کشتن داده و بخشی انرژی و توانی را که باید در دوران جنگ صرف مبارزه با دشمن خارجی و پس از برقراری آرامش و امنیت و رفاه در کشور می شد، به هرز دادید. با فریفیتن مشتی انسان ساده لوح و کج اندیش از آنها گوشت دم توپ برای اغراض سیاسی خود ساخته اید. در این 30 سال از هیچگونه خیانت و وطن فروشی و جنایت و فاحشگی سیاسی کوتاهی نداشته اید. چه زمان جنگ که از ماتحت صدام خونخوار ارتزاق می کردید و به جاسوسی و شکنجه اسرای ایرانی در عراق و ترور بهترین جوانان کشور در ایران مشغول بودید چه اکنون که دست دریوزگی در دامان این سرویس و آن سرویس جاسوسی غرب دارید (همانی که زمانی امپریالیستش می خواندید! و به فاحشگی علیه کشور خود مشغولید

تف بر شما بی غیرتان و بی ناموس ترین حرامزادگان روزگار و خاک بر سر هر ابله ی که اینهمه جنایت و کثافت را در شما می بیند و همچنان چون بز اخوش سر در فرمان شما حرامیان بی وجود دارد

خدا را شکر می کنم که روز به روز خواری و حقارت شما سفلگان روزگار بیشتر عیان می شود. یاد و خاطره همه شهدای دفاع مقدس و شهدای ترورهای منافقین خاین گرامی باد.  

Add A Comment: