CopyPastehas never been so tasty!

من بر دست و پای تظاهرات کنندگان 25 بهمن بوسه می زنم

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
262 views

چه افرادی آمدن  25 بهمن و 1 اسفند  ؟؟؟؟

 

با درود بر ملت بزرگ ایران که شگفتی آفرینن

 

من کیان بر دست و پای تظاهرات کنندگان 25 بهمن و 1 اسفند بوسه می زنم

این مردان و شیر زنانی که در تظاهرات شرکت کردن به یقین می گویم شجاع  ترین و بهترین مردم روی کره زمین هستند

 

آنها سرداران عدالت طلب ایرانی هستند و  دختران ایرانی شجاع که به واقع نظیر آنها در جهان یافت نمی شود  پا به پای مردان آمدند

 

آنها شباهت بسیار زیادی به گرد آفرین(زن جنگجوی ایرانی در شاهنامه)دارند

 

باید بگم مردان تظاهرات کننده در راه آزادی ایران همه کاوه آهنگرن

 

درود بر شرفتان شما هر کدام بالقوه سردار عدالت طلب ایرانی در سراسر جهانید

شما مردان و زنان در هر نقطه جهان باشید عدالت می پرورانید

 

 

دست کوروش بزرگ به همراهتان

به امید آزادی و جان دادن در راه میهنAdd A Comment: