CopyPastehas never been so tasty!

Half Life Remake: BlackMesa Source KPS INFO

by marc731116

 • 0
 • 0
 • 17
775 views

 

 

   ÜÛÛÛÜ    ÜÛÜÜ     ÜÛÛÛÜþÜ  ÜþÜÛÛÛÛÛÛßÜÜÛÛÛÛÜÜÛÜÜ        ÜÛÛÛÜ

 ÜÛÛÛÛÛÛÝ  þß ßÛÛÛÜ     ÜÛÛÛÛÛÛÝßÛÜ  ÜÛÝ  ßÛÛÛßÜÛÛÛÛÛßßþß ßÛÛÛÜ      ÜÛÛÛÛÛÛÝ

ÞÛÛÛÛÛß   ÜÛ  Ü ÛÛÛÛÜ   ÞÛÛÛÛÛß   ÞÛÝÞÛÛÝ      ÞÛÛÛß    Ü ÛÛÛÛÜ   ÞÛÛÛÛÛß

ÛÛÛÛÛÝÜÜÛß  ÜÛ    ÛÛÛÛÛ      ÛÛÛÛÛÝ      ÜÛÛ ÛÛÛ       ÛÛÛÝ     ÜÛ   ÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÝ

ÛÛÛÛÛÛß    ÛÛ     ÞÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÜÜÛÛß  ÛÛÛ      ÞÛÛÛ ÛÛ    ÞÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ

ÞÛÛÛÝ ÛÜ  ÛÛÝ       ÛÛÛÛÛÝÞÛÛÛÝÞÛßß    ÛÛÛ      ÞÛÛÛ     ÛÛÝ     ÛÛÛÛÛÝÞÛÛÛÝ

 ÛÛÛÛ  ÛÛ ÛÛÜÜÜÜÜÜÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛ      ÛÛÛ      ÞÛÛÛ     ÛÛÜÜÜÜÜÜÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÜÜÜ

  ßÛÛÝ      ÛÞÛ    ÞÛÛÛÛÛ  ßÛÛÝ         ÛÛÛ      ÞÛÛÛ     ÛÛ      ÞÛÛÛÛÛ  ßÛÛÝßÛÛÝ

 

                         ÜÛÛÛÜþ      Üþ   ÜÛÜÜ     ÜÛÛÛÜ

                       ÜÛÛÛÛÛÛÝ    ÜÛÝ    ß ßÛÛÛ ÜÛÛÛÛÛÛÝ

                      ÞÛÛÛÜ       ÞÛÛÝ      ÜÛßÛÞÛÛÛÛÛß

                       ßßÛÛÛÛÜÜ   ÛÛÛ     ÜÛ   ÛÛÛÛÛÛÝ

                            ßÛÛÛÜ ÛÛÛ    ÛÛÛ   ÞÛÛÛÛÛ

                              ÛÛÛ ÛÛÛ   ÛÛÛ     ÞÛÛÛÝ

                              ÜÛÛ ÛÛÛ   ÛÛÛÝ     ÛÛÛÛ

                            ÜÛÛß  ÛÛÛ   ÛÛ Ý      ßÛÛÝ              [FLP/KPS]

                         ÜÛÛßß                       ß

                        ß

 

 .ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú.

: [20/09/12]    Half Life Remake: BlackMesa Source *REPACK*  [1x2.15gb's]     :

 '._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú'

 

 

 .ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú.

:                          ? PROGRAM NFO ?                                    :

 '._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú'

 :????Tipoúúúúúú:Action                :????Ripperúúúú: KPS TEAM             :

 :????SupplieRúú:Some Russian ppl      :????Proteccion: STEAM                :

 :????Packerúúúú:KPS TEAM              :????Crackerúúú: Varios               :

 .ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú.

:                          ? PROGRAM NFO ?                                    :

 '._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú'

 

 

 .ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú.

:                          ? REQUERIMIENTOS MINIMOS ?                         :

 '._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú'

 :????S.Operativo: Xp/Shista/7/wine       :???Multijugador: Nope              :

 :????RAMúúúúúúúú:512Gb.                  :????Ac. Graficaú: [?] D3D          :

 :????DiscO DurOú:11gb's                  :????Sonidoúúúúúú: Windows          :

 :????CPUúúúúúúúú: P4-3Ghz                :????Direct Xúúúú: 9.0              :

 :????RAM Grafica: 256Mb's                :????Puntuaci¢núú: 94.7%            :

 :ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú:

:                          ? REQUERIMIENTOS MINIMOS ?                         :

 '._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú'

 

 

 .ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú.

:                              ? NOTAS ?                                      :

'.._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú'

 : 

  Juego desarrollado por el equipo de Black mesa source, prácticamente es

  un remake del famoso juego de Valve Half Life 1 , con el motor source

 

 

 :                                                        :

 :INSTALACI¢N:                                                  :

 :~~~~~~~~~~~~                                                  :

 :1-Ejecuta el SETUP.BAT, y espera unos 10-20 minutos

  2-Para jugar RUN_BMS.exe 

  ========================================================================

 

   Prepare for an experience that you will find Nostalgic, exciting and fresh.

   Black Mesa is a re-envisioning of Valve Software's seminal game Half-Life.

   You will re-visit the inaugural role of Gordon Freeman and his memorable

   journey through the Black Mesa Research Facility.

 

   Expect tremendously detailed environments to explore, a huge cast of

   characters and experimental weaponry. All-new music, voice acting,

   choreography and added dialogue give way to a more expansive and immersive

   experience than ever before. In a nutshell, play Half-life the way we think

   it was meant to be played!

 

  :INSTALLATI¢N:                                            :

  :~~~~~~~~~~~~                                                   :

  :1-RUN SETUP.BAT and wait 10-20 minutes 

   2-PLAY with  RUN_BMS.exe 

 

   PS:

   Note to KAOS, you did a nice job, recoding musics from aac to mp3,

   used precomp (why?), but you forgot to add the facial data for the audios.

 

   Anyway not bad job cu in da next..mm wwise hacked no waaay mwhaha

 

 :ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú:

:                              ? NOTAS ?                                      :

 '._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú'

 

   If your rip something of the game it's...RIP!! if not it's a REPACK!

 .ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú.

:                        ? NOVEDADES DEL GRUPO ?                              :

 '._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú'

 :ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú:

:                        ? NOVEDADES DEL GRUPO ?                              :

 '._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú'

 

 

 .ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú.

:                        ? SALUDOS/GREETINGS ?                                :

 '._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú'

 :ex-CLASS - RAZOR1911 - FAiRLiGHT - DEViANCE - ex-MYTH - OPGAMEZ - RIPGAMEZ                   :

 :DiViNe - BFGRIPS - CAXOPERROS - DELIRIUM GROUP - DOOM - THINK - KS -       :   

 :Ex-miembros de KaPiTaL SiN (que son muchos), la antigua escena espa¤ola.   :

 ::ï)~                                                                       :

 :

 : For contact search us ;)

 :ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú:

:                        ? SALUDOS/GREETINGS ?                                :

 '._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú'

Comments

 • SuperVerga69
  No entiendo el 
  
   
  
               ÜÛÛÛÜþ   Üþ  ÜÛÜÜ   ÜÛÛÛÜ
  
              ÜÛÛÛÛÛÛÝ  ÜÛÝ  ß ßÛÛÛ ÜÛÛÛÛÛÛÝ
  
             ÞÛÛÛÜ    ÞÛÛÝ   ÜÛßÛÞÛÛÛÛÛß
  
              ßßÛÛÛÛÜÜ  ÛÛÛ   ÜÛ  ÛÛÛÛÛÛÝ
  
                ßÛÛÛÜ ÛÛÛ  ÛÛÛ  ÞÛÛÛÛÛ
  
                 ÛÛÛ ÛÛÛ  ÛÛÛ   ÞÛÛÛÝ
  
                 ÜÛÛ ÛÛÛ  ÛÛÛÝ   ÛÛÛÛ
  
                ÜÛÛß ÛÛÛ  ÛÛ Ý   ßÛÛÝ       [FLP/KPS]
  
               ÜÛÛßß            ß
  
              ß
  
   
  
   .ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú.
  
  : [20/09/12]  Half Life Remake: BlackMesa Source *REPACK* [1x2.15gb's]   :
  
   '._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú'
  
   
  
   
  
   .ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú.
  
  :             ? PROGRAM NFO ?                  :
  
   '._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú'
  
   :????Tipoúúúúúú:Action        :????Ripperúúúú: KPS TEAM       :
  
   :????SupplieRúú:Some Russian ppl   :????Proteccion: STEAM        :
  
   :????Packerúúúú:KPS TEAM       :????Crackerúúú: Varios        :
  
   .ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú.
  
  :             ? PROGRAM NFO ?                  :
  
   '._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú-ú._.ú'
  O es que esto esta roto????????????????????????????????????????
 • carloscai
  esgenieal

Add A Comment: