CopyPastehas never been so tasty!

چرا دامن زدن به تجزیه طلبی و "سوپر ناسیونالیسم" به

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
411 views

هشدار یک هموطن در دنباله در رابطه با احتمال دست داشتن عوامل اطلاعاتی‌ حکومت در راه انداختن جنبش‌های تجزیه طلبانه و "سوپر ناسیونالیستی" در کشور:


نتیجه ای که من در مجموع گرفتم این است که سیاستی در دولت خ.ر. و ا.ن. وجود دارد که به ناارامی های با ریشه قومی دامن بزند تا در زمان مناسب اینها بعنوان ناجی تمامیت ارضی ایران وارد عمل شوند و به این بهانه ابرویی کسب کنند و پایه های قدرت خود را مستحکم نمایند. در راستای این سیاست که من مطمئنم در سطوح بالای اطلاعاتی درباره ان تصمیم گیری شده است دو جناح پان ترک (با نمادهای فاشیستی ترک مثل سر گرگ و غیره) و حزبل توسعه گرا (با سواستفاده از نمادهای ایرانی در خدمت منافع مذهبی فاشیستی) در صحنه به تحریک یکدیگر مشغول میشوند تا شرایط را برای وارد صحنه شدن دولت خ.ر. و ا.ن. اماده نمایند. من بر این باورم که "سوپر ناسیونالیست ها

و همچنین پان ترکهای نادان خواسته یا ناخواسته در خدمت حکومت اسلامی قرار دارند. به نظرمن جنبش سبز باید همانگونه موسوی با فرزانگی ان را بیان کرده با بخشی ازخواسته های معقول قومیت ها مثل تدریس زیانشان در مدارس و انتخاب استاندار و شهردار و بخشدار بومی توسط شورا های ایالتی و ولایتی موافقت کرده و در عین حال در برابر جدایی طلبان و بیگانه خواهان به شدت موضع بگیرد. باید برای انان روشن کرد که اگر اتشی در این منطقه به پا کنند، دودمان مردم همان مناطق نابود خواهد شد، زیرا که مناطق مرزی ایران و ترکیه و ارمنستان مورد ادعای بسیاری از اقوام ساکن در ان حوالی است. بازندگان اصلی چنین اتش افروزی خود انها خواهند بود.

اینها همین اکنون هم معضل قره باغ و کشتار ارمنیان مناطق شرقی ترکیه و کوه ارارات مقدس ارامنه در نزدیکی مرز ارمنستان را دارند. بدانند که چنین اشتباه فاحشی بسیار به ضرر مردمی که اینان مدعی احقاق حقوفشان هستند، تمام میشود.

Add A Comment: