CopyPastehas never been so tasty!

امیر کبیر، بهایی های ایران را سرکوب کرد؛ امیر کبیر قاتل است

by anonymous

  • 9
  • 0
  • 0
992 views

چرا امیر کبیر، بهایی های ایران را سرکوب کرد؟ آیا امیر کبیر قاتل است؟

من که نمیفهمم چرا مردم ایران امیر کبیر را دوست دارن و به او افتخار میکنند! آیا دیکتاتوری خونخواری و ظلمت افتخار دارد؟


تصویری از امیر کبیر


امیر کبیر یا میرزا تقی‌خان فراهانی یک روستایی معمولی بود که پدرش هم هیچ درجه قابل توجه ای نداشت و فقط یک آشپز ساده! بود. این امیر کبیر! که فقط اسمش کبیر است خیلی شانسی و تصادفی به مقام و جایگاهی در حکومت رسید. این اقا میرزای ما شدیدن اسلامگرا و افراطی بود و تحمل نداشت ببیند ادیانی مانند مسیحیت بهایی و یهودیت در ایران وجود داشته باشند. یکی از جنایات ددمنشانه امیر کبیر سرکوب پیروان دین بهایی بود که هر کسی که تبلیغ دین جدید میکرد را دستگیر و به قتل میرسانید.
یک مورخ و استاد دانشگاه با اشاره به فرارسیدن سالروز مرگ امیر کبیر او را چهره جاویدان تاریخ ایران دانست و گفت:

بهایی ها اصلی ترین دشمن امیرکبیر بودند!!!!
ولی حقیقت این نیست و این امیر کبیر بود که دشمن بهایی ها بود و فرمان قتل عام ایرانیان بهایی را میداد! شاید تا حالا با بهایی ها حرف زده باشید و فهمیده باشید که چه انسان های نازنین و بی آزاری هستن. من افسوس میخورم که بیشتر مورخان و اساتید دانشگاه ها از گفتن حقیقت وحشت دارن و چهره خشن و بی رحم امیر کبیر را افشا نمیکنند و فقط نکات مثبت و پیش پا افتاده را به جوانان این آب و خاک معرفی میکنن! بله من منکر این نیستم که میرزا تقی‌خان فراهانی (امیر کبیر) کارهای مثبتی هم انجام داده ولی در مقابل جنایات و خیانتهای این مرد هیچ است.

اگر فرزند آن آشپز ساده و بیسواد به دنیا نمی آمد شاید سرنوشت همه ما چیز دیگری بود، شاید دین بهایی در ایران آزاد بود و یک حکومت سکولار داشتیم و کسی هم افراطی گری نمیکرد و دیگران را برای داشتن دین جدید یا همجنسگرا بودن اعدام نمیکرد.


محل تیرباران حضرت باب و جایی که جسد این مرد مقدس انداخته شد در سربازخانه تبریز

یکی از دیگر جنایان امیر کبیر قتل سیدعلی محمد باب است؛ به دستور امیرکبیر، حضرت باب که در قلعه چهریق آذربایجان زندانی بود، در تبریز تیرباران شد. بهائیان حضرت باب را مبشر دین بهایی می‌دانند


امیر کبیر کسی بود که در ایران رودخانه خون جاری ساخت برای مثال فرمان قتل سالار پسر آصف‌الدوله را صادر کرد؛ سالار والی خراسان از هویت طلبان خراسان بود که امیر کبیر سپاهیانی را به خراسان فرستاد. سرانجام، امیر دستور داد که سالار و همراهانش کشته شوند.
نفرت مردم ایران از امیر کبیر و نظران بعضی از ایرانیان درباره بچه آشپز:


شوقی افندی درباره به امیر کبیر، در لوح قرن ، وی را "اتابک سفّاک بی باک" و " امیر سفّاک" خوانده است.


(توقیعات مبارکه حضرت ولی امر الله- لوح قرن احباء شرق (نوروز 101 بدیع) ، مؤسسه ملی مطبوعات امری، 123 بدیع ، صفحات 49 و 51)
و می نویسد:
" اتابک اعظم تقی سفاک و بی باک که حکم اعدام سیّد عالم را صادر نمود و جمعی از اصحاب را در مازندران و نیریز و زنجان و طهران شربت شهادت بنوشانید دو سال بعد از آن واقعه هائله بسخط شهریار پرکین مبتلا گشت و در حمام فین باسفل السافلین راجع شد ..."
(توقيعات مباركه خطاب به احباى شرق – شوقی افندی- صفحات ۲۵۵ و ۲۵۶)

در کتاب قرن بدیع ، او را "امیر نظام سفّاک بی باک" خوانده است.

(كتاب قرن بديع – شوقی افندی- موسسه معارف بهائی، کانادا ۱۹۹۲- صفحه ۱۳۷)
ابو القاسم افنان هم در عهد اعلی به این مطلب اشاره کرده است.
(عهد اعلى‏ - ابو القاسم افنان - صفحه ۳۹۹)

اشراق خاوری ، امیر کبیر را "وزیر نادان" (مطالع الانوار- صفحه 493) ، " وزیر شریر " ( مطالع الانوار- صفحه 590) ، "تقی سفاک" ( رحیق مختوم) و "دشمن ستمکار و ...خونخوار "( مطالع الانوار- ص 509) می خواند و قتلش در حمام فین را انتقام الهی می شمارد.
محمد على فيضى نیز امیر کبیر را با عنوان " امیر مغرور " خوانده است . (حضرت نقطه اولى‏- محمد على فيضى- صفحه ۳۱۶ )
ابوالفضل گلپایگانی با اطلاق عنوان "سفاح" و " به غایت مستبد" بر امیر کبیر ( تاریخ ظهور دیانت حضرت باب و حضرت بهاء الله - به خط میرزا ابوالفضل گلپایگانی- صفحه 11) میگوید:
" اتابک اعظم در علاج کار (بابیان) فرو ماند و عاقبت در آن نزدیکی جان در سر کار تهور و استبداد نهاد . زیرا که پادشاه جوان از مقاصد خفیه او آگاه شد و از سوء سياست او منزجر گشت و رجال دولت به جهت استبداد او در امور مملکت از نيکخواهي او دوري جستند و عاقبت او را به حکم پادشاه از مناصب دولتی معزول ...و ... در حمام فین او را به جهان دیگر فرستادند.
( تاریخ ظهور دیانت حضرت باب و حضرت بهاء الله - به خط میرزا ابوالفضل گلپایگانی- صفحه 15)
دكتر رياض قديمى هم بیان کرده:
" میرزا تقی خان امیر کبیر فرزند مشهدی قربان آشپز قائم مقام فراهانی بود...القابش در آثار الهیّه ((امیر سفّاک )) ، ((اتابک سفّاک))، ((تقی سفّاک))، و ((اتابک غدّار)) است."
(سلطان رسل حضرت رّب اعلى‏- دكتر رياض قديمى- صفحات 36 و 37)
در کتاب ديانت بهائى آئين فراگير جهانى‏ آمده:
"میرزا تقی خان صدر اعظم ایران که مقتدرترین دشمن امر بدیع شمرده می شود خود در سال 1853 بامر شاه جوان که از قدرت فراوان وی بیمناک شده بود اعدام گردید."
(ديانت بهائى آئين فراگير جهانى‏- ويليام هاچر و دوگلاس مارتين- صفحه ۲۹۶)
نصرت الله محمد حسينى نیز در این ارتباط آورده:
"بر اثر امر و اقدام میرزا تقی خان امیر کبیر حضرت باب شربت شهادت کبری نوشیدند...ظلم امیر کبیر بواقع وحشتناک بود . ستمکاری او در صفحات تاریخ مثبوت گشت و عاقبت پر ملال آن مرد سفّاک نیز درس عبرت بجهت دیگر ظالمان بود ... خون رگ دست او بر دیوار حمام فین کاشان نشانه ای بود از انتقام روزگار و پروردگار از مردی که در سفّاکی نظیر نداشت...)
(کتاب حضرت باب - نصرت الله محمد حسينى- صفحات582 و ۵۸۳)
تصویر حضرت بهاءاللّه


با توجه به قتل عام مردم ایران و بخصوص سرکوب ایرانیان بهایی به دلیل داشتن عقیده ای متفاوت و جهان ستیزی میتوان گفت امیر کبیر یا همان بچه آشپز شخصیتی‌ وطن پرست، اصلاح‌طلب‌ و ضد‌ استعمار نداشته است بلکه او اسلام پرست، اصولگرا و جهان ستیر بوده است
تصویر بهاییان دستگیر شده در ایران به جرم اعتقاد به خدا


با توجه به این همه جنایت و سرکوب مردم ایران آیا کسی پیدا میشود که از این مرد دفاع کند؟ البته در ایران از این مرد یک بت ساختن و حاله نوری هم بالای سرش گذاشتن که کسی پرونده سیاه او را باز نکند! من به عنوان یک ایرانی به امیر کبیر افتخار نمیکنم و به اندازه هیتلر از او نفرت دارم ، هیتلر در حق یهودیان ظلم میکرد و امیر کبیر در حق بهاییان.

 

 

امیر کبیر قاتل است و لعنت بر او باد؛ امیدوارم امثال امیر کبیر خونشان ریخته شود تا ملت ایران نفسی راحت بکشند

 

Add A Comment: