CopyPastehas never been so tasty!

حضور بی سابقه در اصفهان-10 اسفند اینجا سبز شد

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
125 views

چیزی که برام جالب بود نبود فیلم و عکس و خبر از حضور بزرگ مردم اصفهان بود تصمیم گرفتم روایت خودم رو از این تظاهرات بنویسم من تا ساعت حدودا 8 میدان انقلاب بودم: اول بنا به دلایلی تازه 5:05 دقیقه راه افتادم حدودا 5:20 اونجا بودم کسی نبود نه حکومت نیرو زیاد اورده بود و نه مردم زیاد بودن رفتیم توی پارک مردمو ردیفی نشسته بودن تعدادشون زیاد نبود نشتستیم یکم دور زدیم بعد فهمیدیدم مردم اونطرف سی و سه پل(بطرف پل فردوسی) هستن اونجا جمعیت زیاد بود نیرو های لباس شخصی هی مردم رو متفرق می کردن مردم چندصدمتر به طرف فردوسی می رفتن و دوباره بر می گشتن تقریبا جو اروم بود که یه اقای جوون کچل رو گفتن بیا تا وسط میدون رفت و بعدش فرار کرد که گرفتنش! جو اروم بود مردم هی جمع می شدن و پلیس ها هی میومدن مردم رو متفرق می کردن اسپری فلفل خیلی می زدن مخصوصا کنار سی و سه پل و مردم همه به سُرفه افتاده بودن و فحش می دادن و دوباره بر می گشتن بعدش یه اقایی رو گرفته بودن رو موتور داشتن می بردن که خواهرش گرفته بودش و دنبال موتور کشیده می شد و اخر افتاد روزی زمین تا اونجایی که من دیدم فکر کنم ازادش کردن مردم همینطور اطراف انقلاب راه می رفتن جمعیت بی سابقه بود همه توی ایستگاهی که اتوبوس های صفه ملک شهر وای می ستن ایستاده بودن لباس شخصی ها داد زدن که برین کسی نرفت با شوک برقی افتاده به جون مردم و همه از طرف سی و سه پل به اون طرف میدون انقلاب رونده شدن اونطرف مردم رفتن توی پاساژ و سردسته پلیسا داشت داد می زد توی بی سیم و از وسط خیابون رد می شد که:همه چیز زیر سر لباس شخصی هاست ما همه چیز رو کنترل می کنیم این شد که لباس شخصی ها(سگان ولایت)کوتاه اومدن یکم مردم این طرف تجمع کردنو هیچ کس قصد رفتن نداشت(تا اینجا حدود 10-12 نفر رو همینجوری الکی و غیر الکی گرفته بودن)وایستاده بودیم و وقتی لباس شخصی ها دیدن کاری نمی تونن کنن یکی از اون سردسته هاشون یه موتور سوار شد و اومد وسط جمعیت هی گاز می داد و هیچ کس نمی ترسید تا با سرعت کم می رفت و فقط گاز می داد یه دفعه مردم حجوم بردن طرفش و اینجا بود که دوباره سگ های جان بر کف وارد شدن و چندتارو گرفتن و اسپری فلفل و شوک الکتریکی زدن به مردم یه سری رفتن توی پوشاک جزیره و کنارش که یه نفر اولین بار باطوم زد به پای دخترا و البته مانکن های گوشه خیابون رو که مال همون پوشاک جزیره بود شکست. پی نوشت یک:این اتفاقا توی 2.5 3 ساعت اتفاق افتاد جمعیت بی نطیر بود هیچکس قصد رفتن خونه نداشت پی نوشت2:من که اومدم خونه بعدش خبر گرفتم از یه نفر ناموثق که یگان بالاخره اومده و همه رو دور کرده پی نوشت سه:حضور خانم ها بی نظیر بود پیرزن و جوون هم نداشت بیشتر جمعیت رو خانم ها تشکیل می دادن اقشار مختلف هم اومده بودن پیر و جوون نبود و همه به یه نفر فحش می دادن یه خانم هم بود که خیلی با این بسیجی هابحث می کرد اخر فکر کنم گرفتنش مطمئن نیستم حضور خانم های چادری هم زیاد بود بطوری که نمی شد تشخیص داد کدومشون از فاطمه کماندوها هستن و کدوم معترض پی نوشت چهار:بازم می گم جمعیت بی سابقه بود ولی اجازه شعار دادن داده نمی شد ولی خوب میدون دست ما بود و مردم هم با بوقاشون مارو همراهی می کردن پی نوشت پنج:به عنوان یه شاهد عینی دستگیری ها را ده ها نفر اعلام می کنم چون دقیق خبر ندارم ولی مطمئنم خیلی زیاد بودن

Add A Comment: