CopyPastehas never been so tasty!

سایتی که در صفحه قوانین خود دارای چندین غلط املایی

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
356 views

سایت پل سبز در یکی از بندهای قوانین خود نوشته :پارسی را پاس بدارید: همه کاربران باید تلاش خود را بکنند از ادبیات درست استفاده ببرند و مطالب خود را برای درست کردن اشتباهات املایی بررسی کنند


این در حالیست که در همین صفحه چندین غلط املایی و دستور زبانی مانند "به کار بردن واژه کارنما به جای تارنما در همه جای این صفحه، نوشتن تقییر به جای تغییر و جمله ای با دستور زبان کاملا اشتباه و بی معنی با عنوان : شرکت ها اجازه استفاده از پل سبز برای ارائه کالا و سرویس های خود هستند" مشاهده می شود!! حال چگونه است سایتی که خود اینهمه اشتباه در صفحه قوانین خود دارد چطور خود کاربران را ملزم به رعایت دستور زبان و صحیح نوشتن واژه ها در همان صفحه قوانین می کند


Add A Comment: