CopyPastehas never been so tasty!

دوستان و کاربران محترم دنباله

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
312 views

اول از تمامی دوستانی که رأی منفی من پای مطالب ارسالی آنها است عذر می خواهم. در همین راستا لازم دیدم به چند نکته اشاره کنم

 

هیچگونه کدورت و خصومتی در این سایت با کسی ندارم

برداشت من اینست که دنباله محلی است برای پخش و اشاعۀ اخبار موثق و برخی فعالیت های اجتماعی دیگر

به نظر من "عنوان مطلب" بخشی مهم از مطلب و یا خبر ارسال شده است. لذا، دخالت در عنوان مطلب به نوعی دخالت مستقیم در تغییر جهت و سوی مطلب و خبر است - این تنها نظر من نیست، از یک روزنامه نگار و یا معلم انشاء هم که بپرسید همین را می گوید. تغییر عنوان مطلب، در بسیاری از مواقع، مزاحم امر اطلاع رسانی موثق است و باعث گمراهی و سر درگمی خواننده می شود. بارها این مورد برای خودِ من اتفاق افتاده است. عنوان مطلب خود حاوی پیامی ویژه است که توجه خواننده را به سمت و سوی محتوای مطلب جلب میکند 

موضوع مهم دیگر بخش "نوع مطلب" است. در بسیاری مواقع، مطالب "اجتماعی" را می شود در قسمت "سیاسی" و یا بین المللی گذاشت. این بخش ها گاهی تداخل می کنند و اشکالی هم ندارد و به نظر هر دو و یا هر سه بخش "سیاسی"، "اجتماعی" و "بین المللی" صحیح می آید. اما، قطعاً خبر و یا عکسی ناراحت کننده جایش در قسمت "سرگرمی" نیست. صحبت های شخصیت های سیاسی و مذهبی هم، اگر منظورشان شوخی نبوده، در قسمت "سرگرمی" جایی ندارد. عقل سلیم این را می گوید

تغییر "عنوان مطلب" و انتقال آن به یک "بخش" نامربوط به نوعی توهین به شعور خواننده است؛ یعنی اینکه منِ خواننده این موضوعات را نمی فهمم و نیازمند راهنمایی و راهبری شخص دیگری هستم. این هم کار زیبایی نیست. مردم عقل دارند و خودشان می توانند تشخیص دهند

برای هواداران جنبش سبز امروز اشاعه و پخش اخبار موثق حقیقتاً از ضروریات است. برای حفظ دنباله به عنوان یک سایت موثق و قابل اتکا کوشش کنیم که خلط در پخش خبر و عناوین آن نباشد. این روند نهایتاً به نفع خود ما است

دنباله یک شبکه اجتماعی است و بدون رعایت قانون کار بر همه مشکل خواهد شد  

مدیران دنباله وظیفه سنگین و مشکلی بر دوششان است، لذا، معتقدم که باید با اجرای مو به موی قانون به آنها کمک کرد. در ضمن، ماهانه هزاران نفر به دنباله می آیند تا از طریق کاربران این سایت در معرض بدیع ترین و جدید ترین اخبار موثق و جالب قرار بگیرند. این محیط را "پاکیزه" نگه داریم و با اعمال سر خود اغتشاش را به این سایت راه ندهیم

موارد بالا برداشت بنده از قوانین این سایت است. اگر برداشت من اشتباه است از مدیران دنباله خواهش میکنم با محرومیت من عدالت را رعایت کنند چون در دو سه روز گذشته من به دلایل بالا به بعضی از دوستان رأی منفی داده ام

 

ارادتمند

پیوند تهرانی

 

Add A Comment: