CopyPastehas never been so tasty!

ندا آقا سلطان زنده است و در کشور آلمان زندگی میکند

by anonymous

  • 1
  • 0
  • 0
224 views

 

ندا آقا سلطان زنده است ،  باند رفسنجانی که تلاش میکرد در ایران قدرت را بدست بگیرد با کمک ماموران "وزارت اطلاعات" ندا را به کشور آلمان منتقل کردند. بزودی خانواده ندا از کشور خارج میشوند و با نام نشان نامشخص به همراه ندا در آلمان زندگی میکنند


 

خواه بپذیر، خواه تمسخر کن

در آینده مشخص خواهد شد

Add A Comment: