CopyPastehas never been so tasty!

Flash Bestanden

by anonymous

 • 0
 • 0
 • 0
211 views

thumbnail1Today, Flash is everywhere. Animations, music, games, advertisements or even streaming presentations. Speaking of games, here’s a list of site with the best flash games.

The use of Flash plug-ins in browsers is now almost obligatory. Yes, it’s easy to view and enjoy the rich media content delivered by interactive Flash embedded pages. But what if I want to download some of these files as keepsakes? The greatest benefit ““ I can watch them offline in my own jolly time. Convert them to a format of my choice. Or embed them again in a PowerPoint presentation. Or even transfer them to my mobile phone.

Flash animation files are embedded as SWF (Small Web Format) files in webpages. Rather than depending on any software or a third-party website, downloading Flash content is dead simple. The only tool required is a browser and a bit of patience to do the rummaging around.

Just one note: As we will be heading into the internet cache folders of the respective browsers, it pays to clear it of all old files before navigating to the desired page. It makes the Flash file search a lot easier.

So, here’s how to do it in three of our popular browsers.

Download SWF files using Firefox

 1. Fire up Firefox and browse to the page which contains the embedded SWF Flash file that you are eyeing to download. Let the SWF file stream through once completely.
 2. On any empty part of the page, right-click and select the Page Info context menu option. Or alternatively, go to Tools ““ Page Info.

  1_ff_rightclick

 3. Select the Media tab. The Media tab lists all image formats, icons, style sheets and flash files that were rendered by the webpage.

  2_ff_media-tab

 4. Look amongst the items to find the particular file with the SWF extension. The type column will show up with an Embed filetype. Highlight the file and click Save as to save the file on your hard drive.

Download SWF files using Internet Explorer

Ads by Google

Need to Transfer Folders? ShareFile.com/Transfer-Folders
Send & Share Large Files Instantly. Secure, Fast, & Easy. (Free Trial)

Uw ideale OndernemersPC www.ondernemerspc.be
Welke OndernemersPC past bij u? Ontvang gericht PC-advies. Gratis!

HTML5 Flash Alternative www.SmartClient.com
Business applications focused Powerful grids, powerful tools

Windows Embedded Standard koningenhartman.be/wes
Gratis evaluatiekits, productguides of ons deskundig advies?

In IE8, we have to head to the Temporary Internet Files folder which stores all rendered files during a browsing session. (It can be directly accessed from here in Windows XP – C:\Documents and Settings\Username\Local Settings\Temporary Internet Files.)

 1. Go to the IE Menu bar. Click on Tools ““ Internet Options.
 2. On the General tab, click on Settings under Browsing History.
 3. The Temporary Internet Files and Browsing History box opens up.

  3-ie-internet-options

 4. Click on View Files. You will get all the rendered webpage elements in this folder.
 5. To rummage about effectively amidst the mass of files, choose View ““ Arrange by Type from the menu. Also go to Tools ““ Folder Options, and uncheck the Hide extensions for known file types option.
 6. Seek out your SWF files, copy and then paste it to your preferred location.

  4_ie-right-click

Download SWF files using Opera

In Opera, downloaded SWF files can be accessed in two simple ways ““

 • Type opera:cache in the address bar.
 • Go to Tools ““ Advanced ““ Cache from the toolbar.

5_opera-menu

Either way, a huge list of downloaded page elements opens up with their URLs. Search for a file with the .swf extension. Alternatively, you could search (Ctrl+F ) and hunt it down, with swf as the search query.

Right-click on the particular file and choose either Saved Linked Content As or Save to Download Folder to save the SWF file on the hard disk.

6_opera-cache

After downloading the SWF file, one can use the Adobe Flash Player to view the Flash file or a supported media player like Media Player Classic. Or, an easier way would be to just open it in a browser by right-clicking it and selecting the browser of choice.

These are the ways we can use to single out the Flash files from a webpage. In my experience, I personally have been more comfortable with Firefox than the other two. I am still searching a way perform this in Chrome but it is proving impossible without third-party support. Numerous third-party tools can do the same job better by converting it to a format of your choice. But it always pays to know that you can fall back on a browser alone.

Aibek had the same idea about offline Flash files when he covered How To Download and Play Flash Games Offline in a previous post. That post extends the possibilities of the fun we can have with Flash files.

 

 

Vertaling van het Engels in het Nederlands

thumbnail1Today, Flash is overal. Animaties, muziek, games, advertenties of zelfs streaming presentaties. Spreken van games, hier is een lijst van de site met de beste flash games.

Het gebruik van Flash plug-ins in de browser is nu bijna verplicht. Ja, het is gemakkelijk te bekijken en te genieten van de rijke media-inhoud wordt geleverd met de interactieve Flash-geïntegreerde pagina's. Maar wat als ik wil sommige van deze bestanden downloaden als aandenken? Het grootste voordeel "" Ik kan ze bekijken offline in mijn eigen vrolijke tijd. Ze converteren naar een formaat van mijn keuze. Of insluiten ze weer in een PowerPoint-presentatie. Of zelfs overzetten naar mijn mobiele telefoon.

Flash-animatie-bestanden zijn ingesloten als SWF (Small Web Format) bestanden in webpagina's. Liever dan afhankelijk van eventuele software of een website van derden, het downloaden van Flash-inhoud is doodsimpel. De enige vereiste gereedschap is een browser en een beetje geduld om de rommelen doen.

Slechts een opmerking: Zoals we zullen post in het internet-cache mappen van de respectieve browsers, loont het om het duidelijk van alle oude bestanden voordat het navigeren naar de gewenste pagina. Het maakt het Flash-bestand zoeken een stuk makkelijker.

Dus, hier is hoe dit te doen in drie van onze populaire browsers.

Download SWF-bestanden met behulp van Firefox

   1. Brand op Firefox en blader naar de pagina waarop de ingesloten SWF Flash-bestand dat u eyeing te downloaden bevat. Laat het SWF-bestand stroom door een keer volledig.
   2. Op elke lege gedeelte van de pagina, klik met de rechtermuisknop en selecteer de pagina Info contextmenu-optie. Of als alternatief, ga naar Tools "" Pagina-info.

      1_ff_rightclick
   3. Selecteer het tabblad Media. Het tabblad Media een overzicht van alle beeldformaten, pictogrammen, style sheets en flash-bestanden die zijn gemaakt door de webpagina.

      2_ff_media-tab
   4. Kijk onder de items aan de bepaald bestand te vinden met de SWF extensie. In de kolom Type wordt weergegeven met een Insluiten filetype. Markeer het bestand en klik op Opslaan als om het bestand op te slaan op uw harde schijf.

Download SWF-bestanden met behulp van Internet Explorer
Ads door Google

Noodzaak om mappen kunt overzetten? ShareFile.com / Transfer-mappen
Verzenden & direct delen van grote bestanden. Veilig, snel, & Easy. (Gratis op proef)

Uw Ideale OndernemersPC www.ondernemerspc.be
Welke OndernemersPC het verleden bij u? Ontvang Gericht PC-Advies. Gratis!

HTML5 Flash Alternatieve www.SmartClient.com
Zakelijke toepassingen gericht Krachtige roosters, krachtige tools

Windows Embedded Standard koningenhartman.be / wes
Gratis evaluatiekits, productguides van ons deskundig Advies?

In IE8, moeten we het hoofd naar de map Temporary Internet Files die alle bestanden opslaat gemaakt tijdens een sessie. (Het kan direct worden geopend vanaf hier in Windows XP - C: \ Documents and Settings \ Gebruikersnaam \ Local Settings \ Temporary Internet Files).

   1. Ga naar de IE menubalk. Klik op Extra '' Internet-opties.
   2. Op het tabblad Algemeen en klik op Instellingen onder Browsegeschiedenis.
   3. De Temporary Internet Files en Browsegeschiedenis box opent.

      3-ie-internet-opties
   4. Klik op Bestanden weergeven. U krijgt alle geleverde webpagina elementen in deze map.
   5. Te rommelen over het effectief te midden van de massa van de bestanden, kiest u 'Weergave "Schikken op Type in het menu. Ook ga je naar Extra "Mapopties, en schakel de extensies verbergen voor bekende bestandstypen optie.
   6. Zoeken van uw SWF-bestanden, kopieer en plak het op uw gewenste locatie.

      4_ie-rechts-klik

Download SWF-bestanden met behulp van Opera

In Opera kan gedownload SWF-bestanden worden geopend op twee eenvoudige manieren "

    * Type opera: cache in de adresbalk.
    * Ga naar Extra "Geavanceerd" "Cache op de werkbalk.

5_opera-menu

Hoe dan ook, een enorme lijst van gedownloade pagina-elementen opent met hun URL's. Zoek naar een bestand met de extensie. Swf extensie. Als alternatief kan je zoeken (Ctrl + F) en jagen hem neer, met SWF als de zoekopdracht.

Klik met de rechtermuisknop op het specifieke bestand en kies Opgeslagen gekoppelde inhoud als of Opslaan om Download Folder om het SWF-bestand op te slaan op de harde schijf.

6_opera-cache

Na het downloaden van het SWF-bestand, kan men gebruik maken van de Adobe Flash Player om de Flash-bestand of een ondersteunde mediaspeler zoals Media Player Classic te bekijken. Of zou een gemakkelijkere manier zijn om gewoon te openen in een browser door met de rechtermuisknop te klikken en de browser van uw keuze.

Dit zijn de manieren waarop we kunnen om eenmalig gebruik van de Flash-bestanden van een webpagina. In mijn ervaring, ik persoonlijk zijn meer vertrouwd met Firefox dan de andere twee. Ik ben nog steeds op zoek een manier om dit te doen in Chrome, maar het is onmogelijk bewijzen, zonder ondersteuning van derden. Tal van hulpprogramma's van derden kan doen hetzelfde werk beter door te converteren naar een formaat van uw keuze. Maar het loont altijd om te weten dat je alleen kan terugvallen op een browser.

Aibek hadden hetzelfde idee over offline Flash-bestanden, toen hij onder How To Download and Play Flash Games Offline in een vorige post. Die post breidt de mogelijkheden van de pret die we kunnen hebben met Flash-bestanden.

Add A Comment: