CopyPastehas never been so tasty!

من و دنبالگی و یکسالگی ؛ امروز یکساله شدم

by anonymous

  • 0
  • 0
91 views

 *

امروز 7/7 میلادی است و باز هم  7 در من تنیده شد، چه رازی است، نمیدانم!

پیش از این گفتم که دنبالگی سرزمین دلدادگی است، دلدادگی و وادادگی، و هنوز هم  همان است. جدا از جنبش همگانی سبز، تنها دست آورد کودتای ننگین برای من همین دنبالگی است. سرزمینی که به زور پای در آن گذاشتم و دل کندنش مرا سخت باشد: گر آمدنم به من بُدی نامدمی، ور نیز شدن به من شدی، ناشدمی، گرچه گاهی شدمی! اما باز آمدمی.

 در انـدرون مـن خسـته دل نـدانـم کیســت

که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

 اینجا سرزمین هم-سران و ناهم-سران است، که در آن هم میآموزی و هم می رنجی! همه آگاهند، چه آنکه نهال آزادی را آبیاری میکند و چه آنکه تیشه به ریشه اش میزند، بگذریم که گاه کسانی هم آبش میدهند که سیرابش کنند و بهتر که نکنند! چه، بو و مزه آن آب ، هم ریشه را میرنجاند و هم دیگران را، اما چه کنیم این درخت را باغبانی نیست، پس هرکه هرچه دستش برسد، نکو میپندارد و در کام نهالک ما میکند و آن بیچاره را فریادرسی نیست...

 اینجا سرشار از دوستی و مهربانی است، اما کاش راستی هم بود، نه اینکه نیست، نه، راستان هستند و روزگار چنینمان کرده است، که راست نگوییم و راستی نکنیم، چون پلیدانی در کمین هستند تا تو را بیابند و با تیغی آبدیده با نادانی بدرانندت و اگر مروای نکو داشته باشی، تنها بندی از خشم بر دست و پایت کنند و مُهر بر لبانت که از مِهر نگویی...

 از آن بـه دیــر مغــانم عـزیـز مـی‌دارنــــد

که آتشـی که نمیـرد همیشـه در دل ماسـت

 از راستی گفتم، گوهری این روزها کم پیدا و نایاب، و گاه در دست کسانی ناباب! که نه میتوانی ارزانی کنی و اگر هم، خریداریش نیست، چون آموخته اند ما را به کژی ناراستی، که باید خودمان نباشیم، تقیه کنیم! تا باشیم و بودنِ ما نبودن ماست، آری این چنین است برادر...

 اینجا همه فن سالارانند، چه آنکه نقد میکند و چه آنکه لودگی (شاید!) ، و حتی تابوشکنی، اما، اما خوش بود گر محک تجربه آید به میان، که اینان - نه! بهتر است بگویم ما - پیشینه خود و دیگران را به کناری می نهیم و غوطه ور در احساس میشویم، هر کسی از ظن خود یار دیگران میشود و گرفتاریهای ایران را از آن خود می پندارد، و چنین است که هیچکس در پرده آرامش نخواهد ماند ، چون پردگیان ناآشنا هستند و از بی کسی به هر کسی می پناهند که بگویند، از خود، از بی خودی، و گاه هم بیخودی...

 گفتم که اینجا سرزمین خوبان است، دست کم آنان که من با ایشان پیوند یافتم، و از این رویداد خرسندم، اما هیچگاه دوست نداشتم کشورم در منجلاب برود و ده ها گل نازنینش پرپر شوند که من چنین یابم. هزاران فرزند این خاک دل در خاک بردند، به امید روزی که فرزانگی وآزادی به آن بازگردد، و ما هنوز اشک در چشم و خون در جگر و امید به دل داریم، که روزی چنان شود، که خجل نباشیم نزد رفتگان و آبرو داشته باشیم پیش باشندگان، که آزادی دیری است برای ما طنازی میکند، چه گویم دیر، دیر نه، از دیر و دور گذشته است و پس از جمشید و فریدون و کورش و قباد این خاک همیشه میزبان تنِ آزادیخواهان بوده است، گاه بی سر و گاه بی زبان و گاه بی تن! آنانی که از سر بریده هم ترسی نداشتند و گفتند چو ایران مباشد تن من مباد.

 مــرا به کـار جهـان هـرگـز التفـات نبــود

رخ تـو در نظـر من چنیـن خوشش آراسـت

 دنبالگی... هیچگاه سرِ آن نداشتم که در پیرامون مجاز چرخ بزنم و همگفت مجازیان شوم، هرگز، اما شدم، مرا آوردند، آمدم، کشیده شدم، آموختم، دل دادم ، مهر ستاندم، گوش دادم، شوق یافتم، نواختم، انگیخته شدم، بالیدم، دوستیدم، مهریدم و ...دنبالگی کردم.

  این نوشته سپاسی است از همه کسانی که اینجا بودند - برخی رفتند و بیشتر هستند – و به من دادند و ستاندند، ستاندندم غم و کین و نادانی و زشتی، و دادندم شوق و عشق و مهر و پاکی و خوبی و زیبایی.

 

چنیـن که صومعـه آلوده شـد ز خـون دلـم

گرش به باده بشویید حق به دست شماست

 

همدنبالگیان! دوستتان دارم.

 

بگذار از نادیگان به دیده ، و دیده شده به دل  کمی بگویم:

 

از همه جا به عشقِ دنبالگیِ من، به hich میرسی، که بدون او دنبالگی هیچ است، چه farhad نازنین پیشت باشد و چه مانند mehrdad و sarzamin آن را ببوسی و به کناری نهی.

  

 اینجا رفیق Mehran  را دیدم، که او آموزگاری میکند و من آموختن، و بزرگ بانوی سارنده  sarafar او را مهر ران میخواند،به درستی، چون همیشه . اینجا بدون نقدهای جاندار   moulin_rouge چیزی را کم داری و گره ای در کار، که خردورزیش چون خودش بی پایان است.

 

ایمان من به دنبالگی با imanbesabz بود، دلبندی نازنین،  که در آغاز آمدنم بدون او و  نازنین kathS   ، دو دوست خوب ایکس هم پیدا نمیشدند، آنکه علیرضا xblax بود و همیشه در دل  و دیگری که xperson بود و در یاد. اما هیمنه ی این دسته پریسای دوست داشتنی و خوش نویس بود، که در donayirany پنهان شده بود و گاه با شیخ دانا و زیرک و دوست داشتنی Lman میهمانی میدادند و گاه با نازنین بی همتای روزگار tirtekene در انجمن دلشادان گپ و گفت داشت، آنجا که فرزانه ای تیوایی میکرد و Tiva بود ، و مهربان نازنینی خویِ گرم آبهای خلیج فارس را بر ما میوزید و گرچه  tops_ali2000 بود، اما دوستدار پیک اهورا بود، حتی اگر یکی از آبادان لاف تابو میزد، اما همه میدانستیم رفیق بی کلک است و بودن Milad.Abadan همان و گرما و دوستی هم همان.

انجمن گفتم، یاد سازندگان افتادم، آن پارسیِ انجمن ساز perserin که هر کجا هست، باژ دوستان بدنبال دارد، و ایران دوستی که SHAYGAN بود و گامرون پِی ریخت، آن بلا نازنینی که balaa بود و پیوندهای بلا میساخت، تنش بی بلا باد ، که رفت ، از نفرین ولایتمداری با نام Arischen1 که دوستش داشتم، گرچه رهرو راه  ensan بود، اما من ندانستم چرا نمیتوان انسان ماند و منوچی نکرد!

 اینجا روان ناب و سره کم نیست، یکی ali.8900 بسیار مهربان و فرهیخته، دیگری ragbar دردانه و دلنشین، الفی رو که نگو، جنتلمن و گل ، بنیانگذار قفندرجات با نامی جایگزین چون olaf_palme،  که همدست گلبانوی مهربان دنبالگی goli1354  بود ، و گاه جوانی آهنگین و دریایی و مهرورز چون agriphont همپای آنان ، چه katayun_77  گرامی جشن زادروزش بیاد داشته باشد یا نه،  و چه استاد یگانه و آهنگین موسیقایی ما دیر میرسید، او که devprogramnet بود و با جوان مهربان و متینی  Pymnpe نام (بدون او آگاهی ما چیزی کم دارد) از فن آوری میگفت   و گاه با استاد دیگری در بیابان دنبالگی که Desertman بود ، رادیو بیابودوپروگ  راه میانداخت، مبادا ایزدبانوی دانایی که chista2009 بود و یکتا و نازنین ، دلنگران گردد.

 خوبان کم نیستند، یکی دل اهورایی داشت و خرد اورمزد، و پشت نام neoeblis شکسته نَفَسی میکرد و دیگری مهربان دانایی که شایسته نامش hoormozd بود، یکی بزرگ و پاک چون نامش korosh3000 و دیگری نازنین و در اندیشه ایران و بندیان کودتایی که بدرستی Ariabarzan است. جوان سبز و دلیر و دوستداشتنی امیر greenboys ، و دیگر ی green.leader خستگی ناپذیر و مهربان و این روزها کم پیدا. آن یکی شیر طناز است و بزرگی اش در پس نام bozdelmirza  پوشیده، ودیگری بدنبال ایرانی آزاد برای همه، صمیمی چون نامش khanedust، که مباد گم کنیم این خانه را، تا آزادمردی چون liberte از دنباله گریزان گردد، یا آنکه امید ماست و دوست داشتنی که omid_farda_dk  و او هم کم پیدا، چون دانای دلناز Tooos و شیوا نگارانی چون parand و kebrit ، که رفتند و باز نیامدند، اما خوشبختیم که  gilgamysh دانا ، و مهربان raghu آرامبخش کنارمان هستند.

 من از  bugun و yakamoz و sizen_ev و oxtay و aidin2030 و maralqizi و ailin و دیگر پانها، حتی mehran.chitsaz  نیز که یکسان نمیاندیشیدیم، آموختم، بسیار ، سرسختی را، خرد رهنمایمان باد.

 من و او زاده فصل خزانیم، مهربان هنرمندی که نامش paeez.e.88 است و در هنرمندی همپای دانایی چون exitmood و در شعر همپای پرنده زرینِ دنبالگی golden33bird ، که همه تندرست باشند، و در دنبالگی بهره مند از شناخت و بزرگواری چون Taderso2 و همپای آنکه لطیف است و مهربان، که latifzad  است.

 دلتنگ دیگر بزرگانی هستم که یا نیستند، یا رفتند، یا کمتر دنبالگی میکنند، نازنینانی مانند roadrunnerو ghasedakو farangiو  Ahooraو feyziyehو  atheistو PalizوHaashieh و harfehesaab و raminiran   که همه بزرگوارند و استاد من.

 

بزرگ سالار دوست داشتنی ما forgotten_1992 است، زر ارزشمند دنباله neogold، دانای نادرش topozkhan، مهربان و خانواده دوستش zanzalil2010 ، دانا بانوانش : فرهیخته irandokhtk پرتلاش، و البته proshat دانا و Ahooی آهنگین، همه خوب، که نباید Sad1100 گرامی و مهربان را فراموش کنم، چون nazli همیشه نازنین، susie مهربان، yuzpelang داننده و بزرگوار ، pakat دوستداشتنی که چون من عاشق بوی موها زیربارونه، و khakepayereza2  خوش بیان و باوقار .

 راستی ماه هاست از شیر سبز parisa66 و farzaneh88 پیوند و پاسخی نیامده و امید که اینان تندرست و بدور از اهریمنان باشند، واگر آمدند پیوند قانونهای سبز دنبالگی از Green_power تلاشنده و پاینده را ببینند، تا مبادا دچار منفی های iranfootball شوند، که رفتارش مانند نامش (فوتبال در ایران) کلافی سردرگم است، اما دوست داشتنی است، که البت در خوبی به پای ashegherahbar نمیرسد، که او با ایهام آمده ، اما مهربان است و همیشگی، گرچه amirza پرتلاش و نیکو  روزهای گذشته پیش ما نبوده، اما aflatoon خوب را داریم، که چون Zedd -سبز رزمنده نازنین دنباله- همیشه هست، چون greenpathofhope و babak_khoramdin و SNN1975  مبارز برای آزادی ایران، که همیشگی باشند.

 

هرچه میاندیشم، این دریای فراخ پایانی ندارد، مهندسی دانا چون aroosak ، دگری docharkhe گرامی  و پرتلاش ، آن آزاده دوست داشتنی democracy ، شاعر سبز Nima_UK ،  گذارنده پیوندهای ناب mbanews خوش مرام،  partizan و kamran_2006 و arash111 و daruushو danuush ستیزنده با تاریکی، senaps و S.M.H همیشه دوست ، و بزرگ و فرهیخته ی دنبالگی valivaghih.

 

Pishahang  کجاست؟ کاش این مهربان بیشتر کنار ما بود مانند خوبانی چون johnydollar و Iraniboy و kh_golsorkhi و iranat و Moein03و Aras63و majidkhan .

 

هر چه میخواهم به درازا کشیده نشود، نمیشود، نمیشود این خوبان را فراموش کرد، آن خوبی که hujiko است و میعکسد، و alirezarezaee  نازنین که میطنزد، و دیگرانی که کمتر از ایشان میدانم  و چون نامشان میبینم، شاد شوم که آشنایند، بانوانی کوشا چون maryam1 و Lida_sharif و elahe و ilbra و tinaj2010 و aliusha و meriapic1و  fozul و Nikoo و mona_20 و eshtiagh و  tinapmahtoo و rose و kiki

و دوستان بزرگواری چون amoo و tafakor alaviun  و kalaqnewsو mehrdadmehranو bayaniyeوsalarralas و  constantine777و faryad.azadiو  sohilsarabو UB40و   sabz _ parsa1984 و  defitorian و Payvand_Tehrani و chakdar و chodan و adsl و tehraniiiii و mehdi_irani و afrasiyavash ، khasokhashak و sokoot و JONATHAN و akbarbar و ahoo.pm و kian8kian و bardia1989 و plural و alireza3467 و pofakوtruthseekerو aramo و Emma و khatshekanو aliferi و arash1973 و ardaviraf و afhhfa و aliferi  و sedayesabz و behrangi و snfarid وsohailsarab و sadeghbi و   azadbeh و freedom1919  و IranCan و hossein121 و Green_Secret

که پاینده باشند، یکی از دیگری بهتر و نازنین تر ، همه دانا و پویا، همه دوست داشتنی ، چون بسیاری که اکنون به یاد نیاوردم (امان از پیری)  و امید که همیشه شاد و تندرست باشند. ایدون باد.

 سرانجام دوستان توانمندی که پایه گذار دوستیهایم بودند: Mahyar و kia.ariyan ، امید که یک در این دنیا و هزار هم در این دنیا بر ایشان رسد، از خوبی ، از تندرستی، از دارایی، از مانایی.

 

آری ، یکسال با دوستان بودم ، و با ریرا،  سپاس از RiRaRo  به روزهایی که به زیبایی در کنارم بود، که یارم بود و که عشقیدیم و دنبالگی...

 

چه سـاز بود که در پـرده می‌زد آن مطـرب

که رفـت عمـر و هنـوزم دماغ پر ز هواست

 

ایران ما پاینده و آباد

ایرانی شاد و پایدار