CopyPastehas never been so tasty!

چرا از پژاک متنفرم؟

by anonymous

  • 1
  • 1
  • 1
375 views

نفرت هر ایرانی آزاده و وطن دوست از پان ترکان جاعل و بی هویت امری است آشکار و بدیهی. نفرت خود از پان ترکان رو در نظر بگیرید، به توان دو برسانید، نفرت من از پژاک و بقیه اوباش تروریست کردستان است. چرا؟ چون پان ترک بی هویت و تجزیه طلب، هر خیانتی هم کرده اسلحه به روی هموطن من نکشیده. اما مزدور تروریست حرامی پژاک و کوموله علاوه بر تمام خیانت پیشگی و حرام لقمگی پان ترکان، اسلحه به روی میهن و هموطنم هم کشیده و آدم می کشد. این گروهک حرامی و وطن فروش و دزد سرگردنه، حتی از میان خود کردها هم آدم می کشد. درود خدا بر دلاور مردان سپاه و ارتش و با امید به اینکه هر روز بیش از دیروز شاهد اخبار به درک واصل شدن این حرامیان ویروس اجتماع باشیم.     

Comments

  • mansour
    آخه کیر ترک و کرد تو کس و کون خونوادت مگه وقتی خونوادتو گاییدن پول ندادن اقلیت نجس؟ پارس= سگ

Add A Comment: