CopyPastehas never been so tasty!

vural kavuncu

by anonymous

  • 0
  • 0
  • 0
478 views

Dr. Vural Kavuncu 1966 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde doğmuştur. İlköğrenimini Tavşanlı Üçeylül ilkokulunda tamamladıktan sonra 1974 yılında sınavla okumaya hak kazandığı Bursa Anadolu Lisesi’nden 1982 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’ni 1988 yılında bitirmiş ve “Tıp Doktoru” ünvanını almıştır. 1988-1990 yılları arasında Elazığ SSK Hastanesi’nde zorunlu hizmet görevini yürüttükten sonra 1990-1994 yılları arasında, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nde “Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon” alanında uzmanlık eğitimine hak kazanmıştır. Uzmanlık eğitimi sırasında aldığı özel amaçlı polikliniklerin kurulmasında aktif çalışmalarda bulunmuş, bilimsel yayınlar yapmış ve alanı ile ilgili panellere konuşmacı olarak katılmıştır. Aynı zamanda meslek derneğinin delegesi olarak “Türkiye Sakatlar Federasyonu” nun çalışmalarına katılmıştır. 1994 yılında uzman olduktan sonra ve Fırat Üniversitesi’nde göreve başlamış ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı kurucu öğretim üyeliğini yapmıştır. 1995 yılında Yardımcı Doçent, 1998 yılında da Doçent olmuştur. 1999 yılında ikinci uzmanlığını “Tıp Fizyoloji” alanında bitirmiştir. Rutin bilimsel ve sağlık hizmetleri dışında; Üniversite bünyesinde özürlü çocuklar rehabilitasyon merkezini kurmuş, alanı ile ilgili Ulusal Sempozyum düzenlemiş, televizyon ve sosyal amaçlı toplantılara konuşmacı olarak katkıda bulunmuştur. 2002 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne geçiş yaparak göreve başlamış, 2004 yılında aynı Üniversite’de Profesör ünvanını almıştır. 2003 – 2007 yılları arasında Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevini de yürüten Dr. Kavuncu bu süreç içerisinde Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği gibi değişik idari kademelerde bulunmuştur. Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve ulaşılabilirliğinin artması amacıyla genel sağlık hizmetlerinin yanı sıra; kemik sağlığı merkezi, romatizmal hastalıklar ünitesi, özürlü çocuklar rehabilitasyon ünitesi, kalp ve akciğer hastalıkları rehabilitasyon merkezi, sporcu performans test ve egzersiz ünitesi, EMG elektrofizyolojik değerlendirme ünitesi, kas-iskelet sistemi ultrasonografik görüntüleme merkezi, kaplıca ve hidroterapi tedavi merkezlerini de kurmuştur. Yürüttüğü proje ile Türkiye’de ilk defa ”Kaplıca ve Fizik Tedavi hizmet alımı” yöntemi uygulanarak kaplıca ruhsatı almış beş yıldızlı otellerde hastanenin bir tedavi ünitesi kurulmuş ve bu otellerin tedavi alanları ve kaplıcaları sosyal güvencesi olan vatandaşlarımızın hizmetine açık hale getirilmiştir. Bu proje ile vatandaşımızdan herhangi bir ücret alınmadığı gibi geri ödeme kurumlarından da diğer hastanelerde ödenen meblağlara ek bir ücret alınmamıştır. Bu sayede 2003-2011 yılları arasında yaklaşık 15.000 hastaya tedavi uygulanmış, sağlık hizmeti etkin ve verimli bir şekilde kullanılarak Devletimize ek bir yük getirmeden hastanemize ve özel hizmet sektörüne önemli katkılar sağlanmış, yanı sıra büyük bir hasta memnuniyeti oluşmuştur. Sağlık turizmi çalışmaları kapsamında, 2007-2011 seneleri arasında yarı zamanlı statü ile bir diğer beş yıldızlı otel içerisinde uluslararası standartlarda bir tedavi merkezi kuruluş danışmanlığı verilmiş ve yöneticiliği sürdürülmüştür. Bu merkez halen tüm vatandaşlarımıza sosyal güvenceleri ile hizmet vermekte ayrıca diğer ülke vatandaşlarına da bağlı bulundukları sağlık sigortalarının SGK ile anlaşmaları çerçevesinde ya da bazen de doğrudan hizmet vermeye devam etmektedir. Sağlık hizmetlerinin yanı sıra; kaplıca ve hidroterapi ile ilgili yapılan tezler, bilimsel yayımlar, medya tanıtımları, fuar katılımları, yabancı delegasyon, sağlık sigortaları ve sağlık profesyonelleri ile yapılan görüşmeler. Sağlık Hizmetleri MYO bünyesinde yer alan Hidroterapi-Fizyoterapi programında eleman yetiştirilmesi ile Afyonkarahisar ilinde bulunan kaplıcaların sağlık turizmi yönünde gelişimine önemli katkılarda bulunulmuştur. Avrupa Birliği LCV projeleri yürütücüsü olarak 1 ay süre ile 5 öğretim üyesi ile birlikte Almanya’da fizyoterapi okulları, rehabilitasyon hastaneleri, kür klinikleri ve kaplıca merkezlerinde ortak çalışma ziyaretleri yapmış ve bilgi ve organizasyon konusunda ki deneyimini ülkemizdeki sistemlere aktarmıştır. Diğer bir proje yürütücülüğü kapsamında hidroterapi teknikerliği bölümünden 5 adet öğrencinin Almanya’da 3 ay süre ile değişlik hastanelerde staj yapmasını sağlamıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde 100’ün üzerinde makale ve kitap bölümü eseri bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda bilimsel konferans, konuşma ve bildiri sunmuş, ulusal televizyon ve radyo programlarına konuşmacı olarak katılmış, sempozyum, toplantı ve kurslar düzenlemiştir. Afyon Kanal3 televizyonunda konuk olarak katıldığı kadın programlarında düzenli olarak sağlık konuşmaları yapmaktadır. Kütahya yerelinde; 2010 yılı içerisinde Tavşanlı ve Kütahya TV’de düzenli olarak haftalık sağlık programları düzenlemiş, “Kütahya Tek Yürek Sağlık Turizmi Çalıştayı’na” katılmış, ayrıca Ticaret Odaları, Üniversite ve Belediyelerin ortak organizasyonu ile gerçekleştirilen “Türk-Arap Çalışma Toplantısı”nda sağlık turizmi ile ilgili potansiyel çalışma alanları konusunda konuşma yapmıştır. Bunu yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinde yer almış, Tavşanlı Yediveren Dostluk ve Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen toplantıda “Sağlıklı Yaşam” konusunda konferans vermiş ve halk sağlık taramaları gerçekleştirmiştir. Kütahya yerel gazetelerinde güncel siyaset, eğitim, sosyal konular ve sağlık ile ilgili köşe yazıları yazmaktadır. Kaplıca tedavileri ve sağlık turizmi konusunda eğitim, sağlık hizmeti ve organizasyon alanlarında Uluslararası ve Ulusal düzeyde projelerin üretimi ve yürütülmesinde aktif görev alan Dr. Kavuncu bu alanda meslek derneklerinin çalışma gruplarında da yer almaktadır. Bunun yanı sıra 2005-2010 yılları arasında Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği yürütmüş olup halen Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Afyon Şubesi Başkanıdır. Ayrıca değişik sosyal sorumluluk projelerinde de görev yapmaktadır. Kütahya’da yerel gazetelerde köşe yazıları yazmaktadır. TSE; Toplam Kalite Yönetimi ve Liderlik eğitici sertifikası, Eğiticilerin Eğitimi Kursu Sertifikası, Beden Dili ve Sunu Teknikleri Eğitimi Katılım Belgesi, İyi Klinik Uygulama Eğitim Sertifikası, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, “Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma” sertifikası sahibidir.

Add A Comment: